BottomUp Demokratisk stadslivskatalysator

URBIO är ett fristående landskapsarkitektkontor med säte i Stockholm med ett dussin heltidsanställda landskapsarkitekter. URBIO vänder sig till aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Våra uppdragsgivare återfinns både inom privat och offentlig sektor.

URBIO är ett kunskapsföretag som vill, genom värdeskapande landskapsarkitektur, öka människors livskvalitet i framtidens städer. URBIO vill föra naturen närmare människan genom att integrera nya former av natur i urbana landskap. Detta för att gynna hälsa och välbefinnande, skapa klimatpositiva effekter och utveckla det naturpedagogiska värdet av biologisk mångfald i staden.

Contacter ce bureau

Catégories
  • Architectes-Paysagistes
  • Architectes
Lieu
Stockholm, Suède
Employés
12
Site web
www.urbio.se
Fondé
2010