Sörmlands Museum och magasin, Nyköping

Nyköping, Sweden, 2017

Sörmlands museum och magasin ska visa upp Sörmlands historia genom att lyfta fram personerna bakom föremålen och hantverken från bygden. ...

Karsudden sjukhus, Arboretumtorg

Katrineholm, Sweden, 2016

Biofila värden och utemiljöns positiva inverkan på hälsa har varit utgångspunkter vid gestaltningen av utemiljön vid om- och tillbyggnade...

Apotekaren 22, upprustning av innergård

Stockholm, Sweden

På en innergård mitt i Stockholms innerstad, vid bland annat Björn Borgs nya högkvarter och showroom, sker en omfattande upprustning. Går...

Kajstråk i Inre Hamnen Norrköping

De gamla industriområdena med hamnverksamhet längs Motala Ström i den östra delen av Norrköping står inför omfattande stadsutveckling. UR...

BottomUp Demokratisk stadslivskatalysator

BottomUp är en demokratisk stadslivskatalysator i ett expanderande Venedig, som samtidigt bjuder naturen tillbaka in till staden. Genom a...

By-gläntan

Den nya by-bebyggelsen är på klassiskt sörmländskt manér placerat i naturskön tallskog i en sydvänd sluttning. Strukturen är utformat som...

Stadsby med agrarpark

Den grundläggande ambitionen i strukturplanen för Ormbacka By är att skapa en attraktiv boplats med respekt för befintliga kulturvärden o...

Fjärilsoptimerat, P-däck på Huddinge Sjukhus

Huddinge, Sweden

Kan ett nytt parkeringsdäck för 740 bilar främja den lokala fjärilsfaunan och på samma gång skapa en gr&o...

Förskola, Igelboda

Nacka, Sweden

URBIO gestaltar lekmiljön kring en ny Reggio Emilia-inspirerad förskola med fem avdelningar. Förskolegården är ...

Vasagatan RGB

Stockholm, Sweden

Genom att kombinera folkliv och aktivitet (rött) med urban grönska (grönt) och dagvattenhantering (blått) kan den ce...

Kv. Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Stockholm, Sweden

Kvarteret ligger placerad mellan park och shared space-gränd med fin vattenkontakt längs med Husarviken i norr. Gårdsrumm...

Ruderata Biotoptak

Sweden

’Bio-Strata’ är urbana vildmarker på underutnyttjade ytor i staden – nämligen taklandskapen. Mång...

Biologiska sköldar mot myggplågan, Idéprojekt

Sverige, Sweden

Vissa delar av landet drabbas hårt av mygginvasioner varje sommar. URBIO har i idéprojektet ’Antimygg-tripoder’ ...

'Öar som Töar'

Stockholm, Sweden

’Öar som töar’ är nyskapad natur mitt inne i staden som löser problematiken med rening av förorenade...

'Blå Band' Idé Projekt

Stockholm, Sweden

’Blå band’ är regnträdgårdar, eller ”rain gardens” på engelska, utmed Sveavägen ...

Sheng Ding International Garden, Stage 1

Shenyang, China

I distriktet Su Jia Tun i sydvästra delarna av 7-miljonersstaden Shenyang i Kina byggs denna nya stadsdel om ca 4 000 nya lägen...

Finnboda Hamn, Nacka

Stockholm, Sweden

De övergripande axlarna i Finnboda Hamn tar utgångspunkt i den gamla varsindustrins stapelbäddar, dockor och kranbanor. U...

Citadellskajen, Universitetsholmen, Malmö

Malmö, Sweden

I samband med omfattande stadsutveckling på Universitetsholmen skapas ett nytt rekreativt stråk mellan innerstaden och havet....

Karolinska Institutet, Campus Solna

Stockholm, Sweden

De befintliga värdena i Karolinska Institutets gröna laboratoriemiljöer förstärks och nya värden adderas i ...