Stadsby med agrarpark

URBIO är ett fristående landskapsarkitektkontor med säte i Stockholm med ett dussin heltidsanställda landskapsarkitekter. URBIO vänder sig till aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Våra uppdragsgivare återfinns både inom privat och offentlig sektor.

URBIO är ett kunskapsföretag som vill, genom värdeskapande landskapsarkitektur, öka människors livskvalitet i framtidens städer. URBIO vill föra naturen närmare människan genom att integrera nya former av natur i urbana landskap. Detta för att gynna hälsa och välbefinnande, skapa klimatpositiva effekter och utveckla det naturpedagogiska värdet av biologisk mångfald i staden.

Contact met dit bedrijf

Categorieën
  • Landschapsarchitecten
  • Architecten
Locatie
Stockholm, Zweden
Werknemers
12
Website
www.urbio.se
Opgericht
2010